Grundforløb i Obstetrisk Akupunktur

10 dages undervisning fordelt på 3 moduler for jordemoderstuderende, jordemødre og sygeplejersker

vigtigt

Pensum på alle akupunkturmodulerne er særdeles koncentreret, og tempoet er højt. Som kursist må du være indstillet på, at en del af læringen er erfaringsbaseret, og at du bliver præsenteret for stof, som du efterfølgende må repetere og træne selv eller sammen med medkursister i mindre, selvbestaltede grupper.

Det er nødvendigt, at du deltager i al undervisningen og gennemfører alle øvelser og opgaver. Det betyder, at hvis du feks er syg en dag, skal du tage den dag på et senere kursus. Diplom eller kursusbevis udleveres, når al undervisning og alle øvelser er gennemført. Dette for at sikre det høje niveau på kurserne.

Undervisningen bygger på, at deltagerne øver sig i punktlokalisation og nåleindstik på hinanden. Du skal derfor være indstillet på både at stikke i andre og selv at blive stukket.

indhold

På grundforløbet gives en indføring i de grundlæggende begreber og principper indenfor østasiatisk medicin, set i relation til det obstetriske speciale. Du lærer at forstå og genkende de almindeligste ubalancemønstre indenfor specialet og individualisere og effektivisere akupunktur- og akupressurbehandlingen ud fra denne viden.

Der undervises desuden i akupunktur set udfra en vestlig, naturvidenskabelig forståelseskontekst.

Kurset er et fuldtidsstudie. Der planlægges undervisning á ca 35 timer ugentligt inkl 45 minutters frokostpause hver dag. Teori og praksis er integreret, fordelingen vil være ca 50/50. Der er mødepligt til al undervisning. 

Kurset består af alle de 3 moduler:

- Modul 1: Akupunktur til Fødende (5 dage)
- Modul 2: Akupunktur til Gravide (3 dage)
- Modul 3: Akupunktur i Barselperioden (2 dage)

Der afsluttes med en punktprøve og udlevering af diplom for gennemførelse.

Modulerne kan også tages enkeltvis, dog skal Modul 1 tages først, da Modul 2 og 3 bygger på den grundviden, der læres i Modul 1.

pris

8000 kr

Hvis du er jordemoder- eller akupunktørstuderende på kursustidspunktet: 5500 kr

Prisen inkluderer:
- 10 dages intensiv undervisning og supervision på allerhøjeste niveau
- Lærebogen 'Akupunktur under graviditet, fødsel & barsel' (normalpris 495 kr)
- Punktkompendium
- Kopi af udvalgte undervisningsslides
- AcuBirth app til iPhone eller Android (normalpris 200 kr); bruges, når man giver akupunktur under fødsler

planlagte forløb

ÅRHUS

ForløbAarhus20:
Modul 1: 15-17/5+30-31/5 2020
Modul 2: 14-18/8 2020
Modul 3: 29-30/8 2020 

Alle dage kl 9-15.30

STED: Klinik Kernehuset, Godthåbsgade 4A (baghuset), 8000 Aarhus CKØBENHAVN

Forløb1KBH20:
Modul 1: 25-27/1+29-30/1 2020
Modul 2: 21-23/2 2020
Modul 3: 28-29/3 2020

Forløb2KBH20:
Modul 1: 10-12/4+27-28/6 2020
Modul 2: 12-14/10 2020
Modul 3: 7-8/11 2020

Forløb3KBH20:
Modul 1: 11-13/9+3-4/10 2020
Modul 2: 12-14/10 2020
Modul 3: 7-8/11 2020

Alle dage kl 9-15.30

STED: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

OBS! Medbring sygesikringsbevis, som bruges til at komme ind i kulturhuset, hvis der er låst!

tilmeldings- & afmeldingsbetingelser

TILMELDINGSFRIST: senest 8 uger før kursusstart (tilmeld dig før, hvis du vil sikre dig en plads).

AFMELDINGSFRIST: 5 uger før kursususstart. Ved senere afmelding tilbagebetales depositum ikke. 

Ved afmelding senere end 3 uger før kursusstart, betales fuld kursuspris.

OBS! I forbindelse med afmelding tages lærebogen kun retur, hvis den er helt ubrugt. Dvs. bogens pris: kr. 495 fratrækkes kursusbetalingen, hvis du ønsker pengene retur.