gratis introduk-tion til meditation og selvudvik-ling

TID

onsdag d. 9/8 17

kl 18.30-21.00

STED

Klinik Kernehuset Godthåbsgade 4A (baghuset) 8000 Aarhus C

TILMELDING

info@j-siegumfeldt.dk

OBS! det er nødvendigt, at du tilmelder dig, af hensyn til planlægningen :-)

TAK

grupper & workshops

Det er mit ønske med workshops og selvudviklingsgrupper at skabe et rum, hvor den individuelle søgen efter en dybere virkelighed støttes og deles. Grupperne henvender sig til enhver, der oprigtigt søger en dybere kontakt med sig selv. Deltagelse kræver ingen anden kvalifikation.

I grupperne arbejder vi med at opbygge en grundlæggende meditationspraksis med udgangspunkt i kontakten med Hjertechakraet som en vej ind til vores Kerne, Essens eller Oprindelige Natur. 

Vi inkluderer desuden åndedrætsøvelser, samtaleøvelser, drømmeforståelse, healingsøvelser, kreativ dans, dansemeditation og stemme.

Arbejdet kan naturligt åbne til erkendelsen af den spirituelle dimension.

Arbejdet i grupperne er individuelt (og således ikke gruppeterapeutisk). Arbejdsmetoden bygger på nænsomhed, tålmodighed, respekt og egenomsorg og er uden pres.

ny gruppe

DATOER 2017

3/9 + 8/10 + 12/11 + 3/12
alle dage kl 10.00 - ca 16.00

Introduktionspris: 1200 kr for hele forløbet (4 søndage)

STED

Klinik Kernehuset
Godthåbsgade 4A (baghuset)
8000 Aarhus C

TILMELDING

info@j-siegumfeldt.dk

eller 60885382