for os, der følger andre kvinder ned i de dybeste dale og op på de højeste tinder

Undervisningen henvender sig til doulaer, jordemødre og andre fødselshjælpere såvel som akupunktører og alle andre, der ønsker at arbejde dybere med egne ressourcer og bevidsthed i relation til graviditet, fødsel og familiedannelse.

Læringen er primært erkendelsesbaseret. Du lærer af egenerfaring gennem krop og følelser såvel som gennem intellektet. Min intention med undervisningen er at støtte, udvikle og fordybe motivation, retning, selverkendelse og medfølelse, med henblik på at mindske stress, højne arbejdsglæden og få bedre adgang til egne ressourcer og kvaliteter.

Undervisningen bygger på mange års erfaringer med at integrere en meditations- og udviklingsbaseret praksis med arbejdet med gravide, fødende og nye familier.

kurserne

- afholdes jævnligt i Aarhus & København eller på opfordring andre steder

Urkvindens Dans

- om kvindelighed, instinkt & fødsel

Graviditetens 5 Årstider

- ONLINE kursusforløb over 5 gange + 1 live punktworkshop

Golden Month

- om østasiatisk barselomsorg