Grundforløb i Obstetrisk Akupunktur

for jordemødre, sygeplejersker, akupunktører, samt jordemoder- og akupunkturstuderende 

Traditionel østasiatisk medicin er mere end en videnskab. Det er en forståelse af universelle sammenhænge, som har dyb og afgørende indflydelse på vores sundhedstilstand. Viden om østasiatisk medicin udvider vores perspektiv på sundhed og sygdom og giver os en forståelse, som kan gavne os i alle aspekter af vores sundhedsfaglige arbejde.

akupunktur er meget mere end symptombehandling

Med en smule viden om akupunktur kan vi i en del tilfælde lindre symptomer. Med et dybere kendskab til den traditionelle østasiatiske medicinske viden, som akupunkturen udspringer af, kan vi diagnosticere ubalancer og forstå hvordan de er opstået. Dermed kan vi behandle årsagen til ubalancerne tillige med symptomerne. Det øger kvaliteten og effektiviteten af behandlingen mange gange.

Undervisningen henvender sig til akupunktører, jordemødre, jordemoderstuderende og sygeplejersker, og bygger på en grundlæggende viden om anatomi, fysiologi, smerteteori, sygdomslære, psykologi og neonatologi, samt jordemoderens specialiserede viden indenfor det obstetriske område.

min motivation

Det er mit ønske at tilbyde akupunkturundervisning på et højt fagligt niveau, som kvalificerer og motiverer deltagerne, således at potentialet i østasiatisk medicin og akupunktur kan komme til udfoldelse indenfor det obstetriske speciale.

feedback

"Rigtig relevant kursus, som var enormt praksisnært"

"Fantastisk dejligt og lærerigt kursus - inspirerende!"

”Tak for et super flot og professionelt kursus!!”

 ”Undervisningsformen er læringsrig og indholdsrig – men meget overskuelig og lige til at gå til”

 ”Rigtig godt med gennemgang af den kinesiske medicins tankegang”

sikkerhed

Undervisningen giver deltagerne specifikke kompetencer i forhold til specifikke akupunkturpunkter i relation til graviditet, fødsel og barsel.

Undervisningen giver ikke kompetence til at bruge behandlingsmetoderne til andet det dét, der undervises i.

Alle de akupunkturpunkter, der anvendes til nåleakupunktur på kurserne, er sikre. Der undervises ikke i akupunkturbehandling på thorax. Der gøres tydeligt opmærksom på, hvilke punkter, der er kontraindicerede under graviditet.

arbejds-ledig?

Er du arbejdsledig jordemoder, så tal med dit jobcenter om muligheden for at få betalt dit akupunkturkursus som en del af din jobplan!

forskning i obstetrisk akupunktur

Den new zealandske akupunktør Debra Betts har på sin hjemmeside en oversigt over forskning og undersøgelser af akupunkturs virkning i forb.m. graviditet og fødsler. 

Læs endnu mere om forskning i akupunkturbehandling på Acupuncture Research Resource Centre (ARRC)'s hjemmeside her.

vigtigt

  • Pensum på alle akupunkturmodulerne er særdeles koncentreret, og tempoet er højt. Som kursist må du være indstillet på, at en del af læringen er erfaringsbaseret, og at du bliver præsenteret for stof, som du efterfølgende må repetere og træne selv eller sammen med medkursister i mindre, selvbestaltede grupper.
  • Det er nødvendigt, at du deltager i al undervisningen og gennemfører alle øvelser og opgaver. Det betyder, at hvis du feks er syg en dag, skal du tage den dag på et senere kursus. Diplom eller kursusbevis udleveres, når al undervisning og alle øvelser er gennemført. Dette for at sikre det høje niveau på kurserne.
  • Undervisningen bygger på, at deltagerne øver sig i punktlokalisation og nåleindstik på hinanden. Du skal derfor være indstillet på både at stikke i andre og selv at blive stukket.

tilmeldings- & afmeldingsbetingelser

TILMELDINGSFRIST: senest 8 uger før kursusstart

AFMELDINGSFRIST: 6 uger før kursususstart. Ved senere afmelding tilbagebetales eventuelt indbetalt depositum ikke. 

Ved afmelding senere end 3 uger før kursusstart, betales fuld kursuspris.

OBS! Afmeldingsbetingelserne gælder for hvert enkelt modul for sig.

OBS! Du hæfter for prisen for Modul 1 så snart, du har fået adgang til det online materiale.

OBS! I forbindelse med afmelding tages lærebogen kun retur, hvis den er helt ubrugt. Dvs. bogens pris: kr. 495 fratrækkes kursusbetalingen, hvis du ønsker pengene retur.