Kurser i Obstetrisk Akupunktur

Traditionel østasiatisk medicin er mere end en videnskab. Det er en forståelse af universelle sammenhænge, som har dyb og afgørende indflydelse på vores sundhedstilstand. Viden om østasiatisk medicin udvider vores perspektiv på sundhed og sygdom og giver os en forståelse, som kan gavne os i alle aspekter af vores sundhedsfaglige arbejde.

hvem henvender kurserne sig til?

Undervisningen henvender sig til akupunktører, jordemødre, jordemoderstuderende, sygeplejersker og andre sundhedsfagligt uddannede, og bygger på en grundlæggende viden om anatomi, fysiologi, smerteteori, sygdomslære, psykologi og neonatologi, samt jordemoderens specialiserede viden indenfor det obstetriske område.

hvad lærer du?

På kurserne i obstetrisk akupunktur gives en indføring i de grundlæggende begreber og principper indenfor østasiatisk medicin, set i relation til det obstetriske speciale.

Du lærer at lokalisere og aktivere mellem 20 og 40 akupunkturpunkter og om deres specifikke anvendelse indenfor det obstetriske speciale.

Grundforløb i Obstetrisk Akupunktur

Grundforløbet i Obstetrisk Akupunktur er bygget op af 3 moduler. Du kan tage modulerne hver for sig, men Modul 1 skal tages først, da de øvrige moduler bygger på den grundviden, der læres på Modul 1.

Grundforløbest opbygning:

Modul 1: Akupunktur til Fødende​ - 2 x 2 dage + ca 2 dages forberdelse

Modul 2: Akupunktur til Gravide - 2,5 dage + ca 1 dags forberedelse

Modul 3: Akupunktur i Barselperioden - 2 dage + ca en halv dags forberedelse

Du kan tilmelde dig hele kursusforløbet samlet og få en god rabat - eller du kan tilmelde dig modulerne hver for sig.

Modul 1 afsluttes med en praktisk punktprøve, og hele Grundforløbet afsluttes med afleverelse af et teoretisk repetitionsark, som skal godkendes af mig før udlevering af kursusbevis. 

Læs mere om indholdet af de enkelt moduler her:

Modul 1: Akupunktur til Fødende
Modul 2: Akupunktur til Gravide
Modul 3: Akupunktur i Barselperioden

"Rigtig relevant kursus, som var enormt praksisnært"

"Fantastisk dejligt og lærerigt kursus - inspirerende!"

”Tak for et super flot og professionelt kursus!!”

 ”Undervisningsformen er læringsrig og indholdsrig – men meget overskuelig og lige til at gå til”

 ”Rigtig godt med gennemgang af den kinesiske medicins tankegang”

vigtigt

Pensum på alle akupunkturmodulerne er særdeles koncentreret, og tempoet er højt. Som kursist må du være indstillet på, at en del af læringen er erfaringsbaseret, og at du bliver præsenteret for stof, som du efterfølgende må repetere og træne selv eller sammen med medkursister i mindre, selvbestaltede grupper.

Det er nødvendigt, at du deltager i al undervisningen og gennemfører alle øvelser og opgaver. Det betyder, at hvis du feks er syg en dag, skal du tage den dag på et senere kursus. Diplom eller kursusbevis udleveres, når al undervisning – både online og live - og alle øvelser er gennemført, punktprøven er bestået og repetitionsarket er godkendt. Dette for at sikre det høje niveau på kurserne.

Undervisningen bygger på, at deltagerne øver sig i punktlokalisation og nåleindstik på hinanden. Du skal derfor være indstillet på både at stikke i andre og selv at blive stukket.

pris

Prisen for hele Grundforløbet i Obstetrisk Akupunktur (Modul 1, 2 og 3):

9500,- kr (du sparer 3500,- kr)

Rabatpris, hvis du er jordemoderstuderende på kursustidspunktet:

7500,- kr (du sparer 3600,- kr)

Prisen inkluderer:

  • 2 års adgang til ca 8 timers online teorikursus
  • Adgang til download af udvalgte undervisningsslides
  • 8,5 dages intensiv undervisning og supervision på allerhøjeste niveau
  • Lærebogen 'Akupunktur under graviditet, fødsel & barsel' (normalpris 495 kr)
  • eBogen 'En Rejse Gennem Graviditetens Årstider' (normalpris 69 kr)
  • Punktkompendium
  • AcuBirth app til iPhone eller Android (normalpris: 200 kr); bruges, når man giver akupunktur under fødsler

Se prisen for hvert enkelt modul under beskrivelsen af modulet.

aktuelle datoer - AARHUS

FORLØBAA23

FøAA23 (Modul 1):
Punktworkshop 1: 13-14/5 2023
Punktworkshop 2: 3-4/6 2023

GravAA23 (Modul 2): 23-25/6 2023

BarselAA23 (Modul 3): 19-20/8 2023

TIDER

- 25/6 kl 9.00-13.00
- øvrige dage kl 9.00-15.30

STED

Klinik Kernehuset
Godthaabsgade 4A
8000 Aarhus C

aktuelle datoer - KØBENHAVN

FORLØB1KBH23

Fø1KBH23 (Modul 1):
Punktworkshop 1: 7-8/1 2023
Punktworkshop 2: 24/2 2023

Grav1KBH23 (Modul 2): 25-26/2 2023

Barsel1KBH23 (Modul 3): 29-30/4 2023

 

FORLØB2KBH23

Fø2KBH23 (Modul 1):
Punktworkshop 1: 9-10/9 2023
Punktworkshop 2: 23-24/9 2023

Grav2KBH23 (Modul 2): 10-12/11 2023

Barsel2KBH23 (Modul 3): 9-10/12 2023

 

TID

- 7/1, 24/2, 29/4, 9/9, 23/9, 10/11, 9/12: kl 14.00-20.30
- 12/11: kl 9.00-13.00
- øvrige dage kl 9.00-15.30

STED

Københavns Akupunkturskole
Nørre Søgade 27A
1370 Kbh K

sikkerhed

Undervisningen giver deltagerne specifikke kompetencer i forhold til specifikke akupunkturpunkter i relation til graviditet, fødsel og barsel.

Undervisningen giver ikke kompetence til at bruge behandlingsmetoderne til andet det dét, der undervises i.

Alle de akupunkturpunkter, der anvendes til nåleakupunktur på kurserne, er sikre og lovlige at stikke i. Der undervises ikke i akupunkturbehandling på thorax. Der gøres tydeligt opmærksom på, hvilke punkter, der er kontraindicerede under graviditet.

arbejds-ledig?

Er du arbejdsledig jordemoder, så tal med dit jobcenter eller din A-kasse om muligheden for at få betalt dit akupunkturkursus!

forskning i obstetrisk akupunktur

Den new zealandske akupunktør Debra Betts har på sin hjemmeside en oversigt over forskning og undersøgelser af akupunkturs virkning i forb.m. graviditet og fødsler. 

Læs endnu mere om forskning i akupunkturbehandling på Acupuncture Research Resource Centre (ARRC)'s hjemmeside her.

tilmeldings- & afmeldingsbetingelser

TILMELDINGSFRIST: senest 8 uger før kursusstart

AFMELDINGSFRIST: 6 uger før kursususstart. Ved senere afmelding hæfter du for depositum.

Ved afmelding senere end 3 uger før kursusstart, betales fuld kursuspris.

OBS! Afmeldingsbetingelserne gælder for hvert enkelt modul for sig.

OBS! Du hæfter for prisen for Modul 1 så snart, du har fået adgang til det online materiale.

OBS! I forbindelse med afmelding tages lærebogen kun retur, hvis den er helt ubrugt. Dvs. bogens pris: kr. 495 fratrækkes kursusbetalingen, hvis du ønsker pengene retur.