kursusoversigt

Min undervisning har dels rod i en dyb følelse af forbundethed med de kvindelige processer, som har ført mig ind i moderskab, jordemoderskab og mormoderskab, dels i min kærlighed til og inspiration fra den traditionelle østasiatiske virkelighedsforståelse - og dels i min mangeårige personlige spirituelle udviklingsproces, som vedvarende er en motiverende og afklarende faktor på min livsvej.

Akupunkturkurser for Jordemødre

- for jordemødre og andre med en sundhedsfaglig uddannelse

læs mere

Graviditetens 5 Årstider - ONLINE

- for alle med interesse for livsprocesser

læs mere

Dine Indre Årstider - ONLINE

- cyklusforståelse og støtte af den naturlige fertilitet

læs mere

Golden Month Workshop

- østasiatisk barselomsorg

læs mere