undervisning

Min undervisning har dels rod i en dyb følelse af forbundethed med de kvindelige processer, som har ført mig ind i moderskab, jordemoderskab og mormoderskab, dels i min kærlighed til og inspiration fra den traditionelle østasiatiske virkelighedsforståelse - og dels i min mangeårige personlige spirituelle udviklingsproces, som vedvarende er en motiverende og afklarende faktor på min livsvej.

 

kurser i obstetrisk akupunktur

Kurserne i obstetrisk akupunktur er primært rettet mod jordemødre og jordemoderstuderende, men er også relevante for uddannede akupunktører og sygeplejersker, der arbejder med graviditet, fødsel og barselperiode.

kurser for fødselshjælpere & andre mennesker

Det er en stor glæde for mig at tilbyde disse kurser og workshops til doulaer, jordemødre og andre fødselshjælpere såvel som akupunktører og alle andre med interesse for graviditet, fødsel og barselperiode.

kurser for akupunktører

Jeg er fast underviser på Københavns Akupunkturskole, afdelingen i Aarhus, og afholder jævnligt kurser på afdelingen i København. En del af disse kurser er også åbne og relevante for uddannede akupunktører.

Se kursuskalender herunder for aktuelle kurser, eller søg på skolens hjemmesider.

foredrag

Jeg kommer gerne ud og holder foredrag i klinikker, jordemodercentre, foreninger eller andre steder.

aktuelle kurser, workshops & foredrag:

9/5 2020

Graviditetens 5 Årstider - København

Kursusforløb over 5 gange for fødselshjælpere, akupunktører, gravide og alle andre med interesse for livsprocesser og østasiatisk visdom :-)

læs mere og tilmeld dig her

15-17/5 + 30-31/5 2020

Akupunktur til Fødende - Aarhus

Kursus for jordemødre, jordemoderstuderende og akupunktører

Kurset er 1. del af ForløbAA20, men kan tages selvstændigt

 

læs mere og tilmeld dig her

10-12/4+27-28/6 2020

Akupunktur til Fødende - Valby

Kursus for jordemødre, jordemoderstuderende og akupunktører

Kurset er 1. del af Forløb2KBH20, men kan tages selvstændigt

 

læs mere og tilmeld dig her

14-16/8 2020

Akupunktur til Gravide - Aarhus

Kursus for jordemødre, jordemoderstuderende og akupunktører

Kurset er 2. del af ForløbAA20, men kan tages selvstændigt

 

læs mere og tilmeld dig her

29-30/8 2020

Akupunktur i Barselperioden - Aarhus

Kursus for jordemødre, jordemoderstuderende og akupunktører

Kurset er 3. del af ForløbAA20, men kan tages selvstændigt

læs mere og tilmeld dig her

11-13/9+3-4/10 2020

Akupunktur til Fødende - Valby

Kursus for jordemødre, jordemoderstuderende og akupunktører

Kurset er 1. del af Forløb3KBH20, men kan tages selvstændigt

 

læs mere og tilmeld dig her

12-14/10 2020

Akupunktur til Gravide - Valby

Kursus for jordemødre, jordemoderstuderende og akupunktører

Kurset er 2. del af Forløb3KBH20, men kan tages selvstændigt

 

læs mere og tilmeld dig her

7-8/11 2020

Akupunktur i Barselperioden - Valby

Kursus for jordemødre, jordemoderstuderende og akupunktører

Kurset er 3. del af Forløb3KBH20, men kan tages selvstændigt

læs mere og tilmeld dig her