Urkvindens Dans

- dagsworkshop om kvindelighed, instinkt & fødsel

Vi lever i en kultur, hvor balancen mellem det maskuline og det feminine er forskubbet på flere niveauer. Gennem mange århundreder har de maskuline værdier domineret, og ligeværdigheden mellem det maskuline og det feminine er blevet fordrejet med alvorlige konsekvenser for vores menneskesyn, vores klode og vores fremtid – og for vores syn på fødsler.

det instinktivt feminine

Samtidig har vi fjernet os mere og mere fra vores instinkter. De er ikke længere så nødvendige for vores overlevelse. Ofte er vi mere eller mindre ude af kontakt med det instinktive niveau i os selv og kan blive overrumplede, når vi kommer i kontakt med det hos os selv eller hos andre - feks i en fødselssituation.

Jordemoderfaget og doulafaget har sine rødder i de feminine værdier. De kvindelige processer, bla fødselsprocessen, udspringer af det instinktivt feminine. For mange fødende er det første gang, hun mærker kraften i sine instinkter, og det kan være en voldsom og skræmmende oplevelse. Jo mere fortrolige, vi som fødselshjælpere er med det instinktive i os selv, jo bedre kan vi møde, rumme og samarbejde med den fødende, og dermed hjælpe hende til at overgive sig til fødselsprocessen.

På workshoppen vil vi gennem meditative øvelser, åndedrætsøvelser og bevægelse søge ind i det instinktivt feminine i os selv – det sted, hvorfra fødselskræfterne udspringer – og hente indsigt og redskaber i os selv, som vi kan bruge i vores arbejde med fødende og fødsler såvel som andre naturlige processer.

datoer

Under planlægning. Kontakt mig på info@acubirth.dk, hvis du er interesseret i at deltage :-)