psyke & følelser

Akupunkturbehandling retter sig mod det hele menneske.

Traditionel østasiatisk medicinsk visdom skelner ikke mellem krop og psyke. Enhver ubalance vil have psykiske såvel som fysiske udtryk. Nogle symptomer vil overskygge andre.

Hos nogle mennesker vil de psykiske symptomer - det kan være søvnproblemer, depression, angst, vrede eller andet - være mere belastende end de fysiske symptomer.

I min erfaring er psykiske ubalancer en kompleks ting, der involverer mange aspekter og dimensioner af vores væren, og som oftest kræver en dybere ændring af vores livsholdning og livssyn. Så det er sjældent en enkelt behandlingsmetode, der ‘fjerner’ depressionen, men snarere en kombination af feks akupunktur, samtale og et indre arbejde, du må gøre med dig selv.

Jeg har lang og god erfaring med at støtte en sådan proces. Den østasiatiske 5-fase tilgang kan ofte bringe lys og forståelse ind og vise en sammenhæng mellem fysiske og psykisk/følelsesmæssige aspekter, som kan være afklarende og helende.

Jeg arbejder som udgangspunkt med japansk akupunktur, som er en meget blid behandlingsform, der balancerer energisystemet og dermed lindrer de både fysiske og psykiske symptomer, som ubalancerne forårsager.

Er du gravid og har ned- eller udtrappet angstdæmpende eller antidepressiv medicin, kan akupunkturbehandling være en meget stor hjælp.

Hvis du ønsker det, kan behandlingen suppleres med terapeutisk samtale.

Hvis du er interesseret i at gå dybere i arbejdet med dig selv, er en meditations- og selvudvikingsgruppe måske en mulighed.