træthed, nedsat energi og kronisk træthedssyndrom

Træthed kan skyldes mange ting:

  • det kan skyldes søvnmangel
  • det kan være et resultat af, at du over længere tid - måske hele dit liv - har spist en kost, der ikke passer til din konstitution
  • det kan være en del af en belastningsreaktion, som skyldes bestemte omstændigheder i dit liv
  • det kan opstå under graviditet
  • det kan være en følge af stort blodtab eller manglende restitution i barselperioden efter en fødsel - både akut, men du kan også bære et underskud med dig, selvom det er flere år siden, du har født
  • det kan skyldes, at du bruger din energi uhensigtsmæssigt
  • det kan handle om, at du 'lækker' energi, måske på grund af omstændigheder i dit liv eller handlemønstre, der er uhensigtsmæssige for dig

akupunktur ud fra individuel diagnose

De østasiatiske diagnosemetoder gør det muligt at opdage og behandle ubalancer, som den vestlige medicin ikke kan diagnosticere, feks i forbindelse med kronisk træthedssyndrom.

Akupunkturbehandling hos en traditionelt uddannet akupunktør, der kan stille individuel diagnose, kan derfor give rigtig gode resultater. 

Akupunkturbehandlingen kombineres med kost- og anden vejledning, hvor det er relevant.