8. juni 2017

Kan man sætte en fødsel i gang med akupunktur?

Fødselsforberedende akupunktur

Ved fødselsforberedende akupunktur mener de fleste akupunktur ugentligt fra graviditetsuge 35-36 og indtil terminen eller fødslen. Flere undersøgelser viser, at det kan have en gavnlig effekt på fødselsforløbet bla. en hurtigere fødsel, færre komplikationer og bedre efterforløb. Se her, her og her

Hvis den gravide har gået hos mig gennem graviditeten og fået understøttet graviditetens 5 faser med specifik akupunktur (ud fra Ruthild Schulze’s metode), fortsætter jeg denne proces indtil terminstidspunktet. Det har jeg virkelig gode erfaringer med (jeg vil skrive et senere blog-indlæg om det). Ellers giver jeg diagnose-akupunktur i de sidste uger inden fødslen. De undersøgelser, der er lavet, viser, at der også kan være positiv effekt af en standardiseret punktrecept.

Modningsakupunktur

Modningsakupunktur er akupunktur, der blidt understøtter den naturlige modningsproces, der sker op til, at fødslen naturligt går i gang. Det kan støtte denne proces, skabe mere balance i krop og psyke og dermed øge sandsynligheden for, at fødslen går i gang til tiden. Men som jeg ser det, er det ikke en igangsættelse af fødslen.

Hvis den gravide ønsker det, giver jeg modningsakupunktur fra terminsdagen og 2-3 gange ugentligt indtil fødslen. Min intention er at styrke og bevæge Qi, især i bækken og livmoder. Her bruger jeg et relevant udvalg af de punkter, der i kinesisk litteratur anses for ’forbudte’ under graviditet (se nedenfor). Der er undersøgelser, der viser, at nogle af disse kan have en modnende effekt på livmoderhalsen, se her.

I min erfaring er der ikke bedre effekt af at bruge mange punkter, men bedst effekt af at vælge dem, der er relevante for den specifikke kvinde.

Det er rigtig vigtigt, når vi giver modningsakupunktur, at vi forinden sikrer, at mor og barn har det godt. Hvis der er komplikationer  af nogen art, vil jeg anbefale, at akupunktøren også er uddannet jordemoder.

Igangsættelse af fødslen

Hvis kvinden skal sættes i gang, er der altid en grund til det. Det betyder, at hun eller barnet har en højere risiko for komplikationer. Derfor skal denne situation håndteres af fagfolk, dvs. jordemødre/læger.

Igangsættelse af en fødsel er en forcering af en naturlig proces. I min forståelse og erfaring arbejder akupunktur med og ikke mod naturen. Derfor er det i mine øjne vildledende at sige, at vi kan sætte en fødsel i gang med akupunktur, og jeg finder heller ingen forskning, der underbygger det. Der er undersøgelser, der antyder, at man kan få livmoderen til at trække sig sammen, specielt ved anvendelse af elektroakupunktur, feks her.

Men det er ikke det samme som at sætte fødslen i gang. Hvis krop og psyke ikke er parat, vil det sandsynligvis kun skabe et forbigående ubehag for den fødende, som måske kan udmatte hende, så hun har færre kræfter til rådighed, når fødslen går rigtigt i gang. Som jeg ser det, er denne metode ikke egnet til brug i en akupunkturklinik. Det kunne måske være relevant at bruge metoden som en del af en medicinsk igangsættelsesproces, når der er en virkelig vægtig medicinsk grund til at sætte fødslen i gang. I den situation vil mor og barn bliver nøje overvåget af fagfolk, dvs. jordemødre og evt. læger. Jeg vil ikke anbefale akupunktører uden denne faglighed at forsøge dette.

Forebyggelse og understøttelse

Som akupunktører kan vi understøtte en naturlig graviditet og et ukompliceret fødselsforløb, der går i gang til tiden, ved at forberede og balancere krop og psyke med akupunktur gennem graviditeten (optimalt med 5-fasebehandling), og særligt i de sidste uger, og ved at understøtte den naturlig modning og opblødning af livmoderhalsen omkring terminstidspunktet. Her er akupunktur helt suveræn, og kan potentielt forebygge igangsættelser samt graviditets-, fødsels- og efterfødselskomplikationer. Vestlig medicin kan slet ikke hamle op med dette.

Det er her, jeg synes, vi som akupunktører har en virkelig meningsfuld opgave.

Forbudte punkter

I de klassiske tekster er der en håndfuld akupunkturpunkter, som der er enighed om, at man ikke skal bruge på gravide. I den vestlige tankegang er det blevet til, at disse punkter kan forårsage abort eller sætte fødslen i gang for tidligt. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er dét, de gamle kinesere har ment. I de gamle tekster tales der meget om vigtigheden af, at der er ro omkring barnet under graviditeten, så det kan udvikle sig optimalt. De såkaldt ’forbudte’ punkter bevæger alle Qi kraftigt i bækken, livmoder og hele Nedre Jiao. I min forståelse giver det derfor rigtig meget mening ikke at bruge dem på gravide. Men at de skulle kunne forårsage så kraftig en ubalance, som abort af et sundt foster eller for tidlig fødsel, det giver ikke mening for mig. Dette understøttes delvist af denne undersøgelse fra 2015, se her.

For at fødslen skal gå i gang, skal der være rigeligt Qi, og den skal flyde frit og uhæmmet, specielt i bækken, livmoder og Nedre Jiao. Så her er det rigtig relevant at bruge disse punkter til at understøtte den proces, der naturligt sætter fødslen i gang.

Akupunkturpunktet Blære 67

Jeg er ikke bange for at bruge BL67 i forbindelse med modningsakupunktur. I min forståelse og erfaring understøtter akupunktur dét, der på et givet tidspunkt naturligt skal ske i krop og psyke. Akupunktur er i sig selv regulerende, og de samme punkter bruges ofte til modsatrettede problematikker. Der er ikke noget i min erfaring og forståelse, der får det til at give mening for mig, at man med akupunktur skulle kunne få moderkagen til at løsne sig før det naturligt skal ske, dvs. efter fødslen af barnet.

I forbindelse med modningsakupunktur bruger jeg riskorns-moxa i BL67 efter den japanske tradition, men ikke nåleakupunktur. I min forståelse er BL67 et akutpunkt, der har en hurtig, kraftig, her-og-nu virkning, især med nåleakupunktur. Det kunne potentielt provokere livmoderen til at trække sig sammen, men det vil næppe få fødslen til at gå i gang, det vil snarere, i min erfaring, skabe et kortvarigt ubehag for den gravide. I en modningssituation er vi mere interesserede i at sætte en dybere, langsommere, modnende proces i gang. Her har jeg gode erfaringer med riskorns-moxa sammen med et udvalg af de øvrige punkter, der understøtter fødselsprocessen.

læs også:

Tilmeld dig maillisten og få direkte besked, når der er nye blogindlæg :-)

...eller følg mig på instagram: @johannesiegumfeldt

0 kommentar(er)

giv en kommentar :-)