kostens betydning

- i et østasiatisk perspektiv

Inden for den østasiatiske tradition og kultur findes en viden om og en forståelse af kostens betydning for vores balance, sundhed og helbredstilstand, som er dimensioner dybere, end vi kender det i Vesten. Der er et alment og detaljeret kendskab til, hvilken kost der er hensigtsmæssig i næsten enhver situation og under næsten en hvilken som helst omstændighed, og ligeledes hvilken kost, der er uhensigtsmæssig. Kost bruges i vid udstrækning til at selvbehandle helbredsmæssige ubalancer og sygdomme og til at bevare sundhed og balance.

Måske på grund af vores manglende viden og forståelse omkring kostens vigtighed for vores sundhed, spiller uhensigtsmæssig kost en afgørende rolle for udviklingen af sygdom og ubalancer i Vesten.

Den traditionelle kinesiske indsigt i kostens betydning bygger ikke på viden om mængden af næringsstoffer og andre indholdsstoffer i maden. Den bygger på observationer af, hvilken effekt de forskellige fødevarer har på krop og psyke og på årtusinders erfaringer med at anvende kost til at understøtte sundhed og balance. 

Det her beskrevne er således en helt anden tilgang til kost, end den vestlige, og der er ikke i vestlig fortstand evidens for virkningen af kosten, som den beskrives.