undervisning

Min undervisning har dels rod i en dyb følelse af forbundethed med de kvindelige processer, som har ført mig ind i moderskab, jordemoderskab og mormoderskab, dels i min kærlighed til og inspiration fra den traditionelle østasiatiske virkelighedsforståelse - og dels i min mangeårige personlige spirituelle udviklingsproces, som vedvarende er en motiverende og afklarende faktor på min livsvej.

 

kurser i obstetrisk akupunktur

Kurserne i obstetrisk akupunktur er primært rettet mod jordemødre og jordemoderstuderende, men er også relevante for uddannede akupunktører og sygeplejersker, der arbejder med graviditet, fødsel og barselperiode.

kurser for fødselshjælpere & andre mennesker

Det er en stor glæde for mig at tilbyde disse kurser og workshops til doulaer, jordemødre og andre fødselshjælpere såvel som akupunktører og alle andre med interesse for graviditet, fødsel og barselperiode.

kurser for akupunktører

Jeg er fast underviser på Københavns Akupunkturskole, afdelingen i Aarhus, og afholder jævnligt kurser på afdelingen i København. En del af disse kurser er også åbne og relevante for uddannede akupunktører.

kurser for gravide

Jeg holder blandt andet kurser i holistisk fødselsforberedelse, inspireret af den østasiatiske 5-fase forståelse.