stress, angst & depression

I den østasiatiske virkelighedsforståelse skelnes der ikke mellem krop & psyke, og akupunkturbehandling retter sig mod det hele menneske.

Hos nogle mennesker vil de psykiske symptomer - det kan være stress, søvnproblemer, depression, angst, vrede eller andet - være mere belastende end de fysiske symptomer.

I min erfaring er psykiske ubalancer en kompleks ting, der involverer mange aspekter og dimensioner af vores væren, og som oftest kræver en dybere ændring af vores livsholdning og livssyn. Så det er sjældent en enkelt behandlingsmetode, der ‘fjerner’ depressionen, men snarere en kombination af feks akupunktur, samtale og et indre arbejde, du må gøre med dig selv.

Jeg har lang og god erfaring med at støtte en sådan proces. Den østasiatiske 5-fase tilgang kan ofte bringe lys og forståelse ind og vise en sammenhæng mellem fysiske og psykisk/følelsesmæssige aspekter, som kan være afklarende og helende.

Jeg arbejder som udgangspunkt med japansk akupunktur, som er en meget blid behandlingsform, der balancerer energisystemet og dermed lindrer både de fysiske og psykiske symptomer, som ubalancerne forårsager.

Er du gravid og har ned- eller udtrappet angstdæmpende eller antidepressiv medicin, kan akupunkturbehandling være en meget stor hjælp.

Hvis du ønsker det, kan behandlingen suppleres med terapeutisk samtale.

personlig udvikling

Akupunktur kan være en stor støtte i forbindelse med en personlig og/eller eller spirituel udviklingsproces. 

Ved at arbejde med de dybe, prenatale meridianer kan vi få direkte adgang til din essens og dine ressourcer og bringe dem i balanceret medspil i din proces. Det kan sommetider have afgørende effekter i dit energisystem og din bevidsthed.